<div align="center"> <h1>Izabela Woźniacka - malarstwo, fotografia, sztuka - sprzedaz obrazow.</h1> <h3>Izabela Woźniacka - malarstwo, fotografia, sztuka - sprzedaz obrazow. Kompozycje przestrzenne, fotografia, malarstwo olejne. Galeria internetowa.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.galeriainternetowa.com/parva/index.html" rel="nofollow">http://www.galeriainternetowa.com/parva/index.html</a></p> </div>